Danmarks statistik

Danmarks Statistik

Adgang
Fri adgang
Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om det danske samfund.

Du kan finde statistik om næsten alt – lige fra befolkningens sundhed, offentlige udgifter, priser og forbrug, samt kultur og uddannelse. Det er muligt at downloade statistiske årbøger, se oversigtstabeller, samt skabe sine egne tabeller via Statistikbanken.