Arkiv for dansk litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Læs og søg i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til midten af det 20. århundrede.

Arkiv for Dansk Litteratur er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne. ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur. ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab og rummer pt. værker af 78 forfattere.

Digitaliserede udgaver

Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. De kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to formater kan også ses ved siden af hinanden.

Forfatterportrætter

Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.