Digital Dannelse

En opsamling af tilgængeligt undervisningsmateriale til børn og unge indenfor området digitale kompetencer og dannelse.

Digital dannelse er et komplekst begreb som kan indeholde mange forskellige forståelser og fortolkninger. At være dannet i den nutidige digitale tidsalder kan handle om at kunne forstå og begå sig hensigtsmæssigt på internettet og de sociale medier. Det kan også handle om at kunne tage nye teknologier i brug således at det bliver muligt selv at skabe indhold og udtrykke sig gennem digitale redskaber fremfor udelukkende at være forbruger af underholdning og informationer.

Den digitale dannelse er som område i konstant forandring.
Det udvikler sig og vi vil løbende støde på nye uforudsete ting, som vi skal lære at forholde os til. Derfor er vores alle sammens digitale dannelse en livslang proces og egentlig ikke noget, man kan blive færdig med efter et enkelt undervisningsforløb.

Med det sagt, findes der dog en lang række materialer, som kan tages brug i undervisningen og støtte skolernes arbejde med elevernes digitale dannelse. Nedenfor har vi samlet et udvalg af frit tilgængelige materialer. Der er både noget, der lærer elever om det offentlig Danmark samt materiale, der kan bruges til at starte en dialog omkring unges brug af spil og sociale medier.
Listen er ikke fuldstændig, og den opdateres løbende når vi støder på nye tilgængelige materialer.

Oversigt over undervisningsmaterialer

Digital Ung
Stop. Tænk. Tjek det.
Digital Start
Dit liv på nettet – Gaming
Hate speech og debatkultur
Social Star
Er du OK på nettet?
Elevens digitale kompetencehjul
Fake News Lab

 

Kick-start din undervisning i digital dannelse på biblioteket

Med skoletilbuddet Den digitale hverdag har lærere og elever muligheden for at komme på biblioteket og få kick-startet jeres arbejde med materialet Digital Ung. Skoletilbuddet indebærer et dialogbaseret oplæg, hvor vi introducerer til begrebet digital dannelse og snakker om hvordan skærme påvirker vores hverdag samt hvorfor man har så svært ved at lægge sin telefon fra sig. Tilbuddet er for 7.-9. klassetrin. Se mere og book under Skoletilbud.

Digital Ung

Digital Ung er et dialogbaseret undervisningsmateriale, som understøtter elevernes medborgerskab og sætter fokus på nye relevante emner som internettets forretningsmodeller, dataetik og det digitale offentlige Danmark.

Stop. Tænk. Tjek det.

Er en national indsats i to spor bestående af en kampange omkring 'Fake news' målrette unge samt et interaktivt undervisnings forløb om samme emne. I undervisningsforløbet kan du give dine elever viden om og redskaber til at håndtere misinformation, desinformation og malinformation og mekanismerne, der ligger bag spredningen falske informationer og hadtale. Materialet bruges til at skabe refleksion og diskussion af sociale mediers indvirkning på det moderne demokrati og består blandet andet af videoer og podcasts. 

Digital Start

Digital Start er et interaktivt undervisningsmodul, som styrker unges kendskab til og brug af offentlige digitale løsninger som NemID, Digital Post og borger.dk. Materialet kan bruges af blandt andet lærere og bibliotekarer.

 • Målgruppe: 15-18-årige
 • Omfang: Digital Start består af en interaktiv digital quiz, et printbart arbejdsark og en afsluttende klasseopgave. Der er også en række hjælperedskaber som brugsvejledning til underviser, faktaark med opsummering af ny og nyttig viden samt et linkkatalog til at hjælpe eleverne med at komme i gang efter forløbet.
 • Afsender/udarbejdet af: Center for digital dannelse og digitaliseringsstyrelsen
 • Link: https://digst.dk/digital-service/digital-inklusion/undervisningsmateriale/digital-start/

Dit liv på nettet – Gaming

Undervisningsmaterialet Dit liv på Nettet har vundet prinser og modulet omkring Gaming ligger frit tilgængeligt. Med modulet kan undervisere og pædagoger spørge nysgerrigt ind til ungegruppens brug af spil. Modulet om gaming breder sig over sundhed, streaming, aldersmærker og fællesskaber i spil-kulturen. Hertil også diskussioner om bedrag, pengeforbrug, voldsomt sprog og diskussionen om søvn overfor de dragende spil. Målet er at orientere om faldgruberne, men på en måde hvor underviseren ikke behøver at føle sig som ekspert.

 • Målgruppe: 6-10. klasse
 • Omfang: Det gratis modul består af et Prezi-slideshow, som du kan vise frem på klassen. Slideshowet indeholder viden og øvelser, som du kan lave med eleverne. Den vejledende tidsramme er 2-4 lektioner
 • Afsender/udarbejdet af: Center for Digital Pædagogik
 • Link: https://cfdp.dk/blog/digital-trivsel/uv-materialegaming/

Hate speech og debatkultur

To ud af tre elever i udskolingen fortæller til CfDP, at de er stødt på hadefulde kommentarer online. Selvfølgelig skal lovgiverne, spilproducenterne og de sociale medier gøre, hvad de kan; men vi skal også selv blive bedre til at handle, når vi støder på online hate i vores dagligdag. Hate speech modulet er derfor et hands on tilbud med en række cases og værktøjer til at spotte og handle på det, der allerede er (eller potentielt kan udvikle sig til) hate speech.

Social Star

"Social Star" er et undervisningsmateriale, der lærer at afkode og forholde sig kritisk til skjult reklame på sociale medier. "Social Star" bidrager til at lære børn og unge at have en kritisk distance til reklamer, som forekommer i blogindlæg og anmeldelser på sociale medier. Materialet giver også eleverne redskaber til at identificere de nye former for kommerciel kommunikation samt en forståelse af deres digitale fodspor.

Er du OK på nettet?

Hvor langt vil jeg gå for at få 'likes’? Hvordan lærer jeg at stoppe op og tænke i stedet for at svare på en sårende kommentar med det samme? Og hvad kan jeg gøre for at tage pauser fra computeren? Det er vigtigt at skabe dialog med børn og unge omkring spørgsmål som disse. Og det er især vigtigt at gøre det med børn, der har kognitive udfordringer som fx ADHD og autisme. De har sværere ved impulsstyring og konsekvensberegning, og det kan udfordre deres sociale liv på nettet.

 • Målgruppe: Målrettet børn og unge med ADHD og autisme. Materialet er udarbejdet til børn i aldersgruppen 11-15 år, men kan også anvendes til en yngre målgruppe.
 • Omfang: 8 aktiviteter som kan udvælges og sammensættes som man selv ønsker det
 • Afsender/udarbejdet af: Red Barnet, ADHD-foreningen, Fremtidsfabrik, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Ungdomsringen 2017
 • Link: https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat-sikker-adfaerd-paa-nettet/er-du-ok-paa-nettet/

Elevens digitale kompetencehjul

Elevernes Digitale Kompetencehjul understøtter undervisning indenfor digitalisering og 21st Century Learning Skills. Læringsmaterialet opfylder desuden en række faglige krav inden for valgfaget Teknologiforståelse og den tværfaglige indsats IT og Medier i grundskolen. Hjulet forbedre kommunikative, produktive, informative og sikkerhedsmæssige digitale kompetencer, der højner digital dannelse og trivsel i skolen.

 • Målgruppe: 7.-10. klasse
 • Omfang: 12 digitale kompetencer kortlægges i et personligt digitalt kompetencehjul, der gives op til 36 forskellige aspekter af digital kompetence, man kan forbedre sine digitale kompetencer gennem 72 øvelser, og til sidste får man præsenteret 3 anbefalede områder, der kan styrke ens digitale kompetencer.
 • Afsender/udarbejdet af: Center for digital dannelse og Gyldendal uddannelse i samarbejde med 6 grundskoler
 • Link: https://elev.digitalekompetencer.dk/

Fake News Lab

FAKENEWSLAB giver lærere, elever og alle andre mulighed for at forstå mekanismerne bag mis- og desinformation. Her kan du finde omfattende undervisningsmateriale i digital dannelse, talks med toneangivende videnspersoner og et ungt, digitalt ambassadørskab, som du kan booke til besøg i din klasse, på dit bibliotek, eller hvor du nu måtte høre til.  

 • Målgruppe: 7.-10. kl.  
 • Omfang: Øvelser, talks og ambassadørnetværk.
 • Afsender/udarbejdet af: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.
 • Link: https://fakenewslab.dk/