Danmarkskanon

Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os, vil du tage med ind i fremtidens Danmark?

Kulturminister Bertel Haarder har sat gang i arbejdet med en Danmarkskanon, et projekt, som skal sætte fokus på de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.

Formålet er at gennemføre oplysende og engagerende aktiviteter, så vi i fællesskab kan skabe mere dannelse, selvforståelse og sammenhold – og dermed bedre grobund for integration af også nydanske borgere.

Vores lokale Danmarks-kanon har vi kaldt ”Danskhed i mange former – dialog i Horsens”.

Her har vi afholdt en lang række arrangementer:

Se det samlede program her.

Desuden har eleverne fra 8U og 8V fra Horsens Byskole arbejdet med ”danskhed i mange former” hele efteråret.
Her er de taget ud i nabolaget (incl. Biblioteket) og interviewet borgerne om ”Hvor kommer I fra?” og ”Hvilke kulturer bringer I med jer?”
Her har de sat fokus på kulturmøde – ensomhed og fællesskab – naboskab – demokrati – frivillighed – hygge og meget andet, bla. globalisering, hvor de en hel dag arbejder sammen med Jeanette Varberg ekspert i folkevandringer fra stenalderen til vikingetiden.
Frivillige fra Sund By mfl. har været mentorer for eleverne i ”frivillig-praktik” på bl.a. plejecentre.

Eleverne udstiller udstiller efterårets arbejde i ”kolonihaven” på Horsens Bibliotek i perioden mandag 5. december til lørdag 17. december.
Kolonihaven har vi lånt af Danmarks Biblioteksforening http://www.db.dk/artikel/hvaderdansk-danmarkskanonen-bibliotekerne.
Vi serverer en lille forfriskning til ferniseringen mandag 5. december kl. 14-15 på Horsens Bibliotek.

Projektet er et led i den landsdækkende Danmarkskanon.
Læs mere her.

Her kan du også stemme på de samfundsværdier, som du synes skal være med i den endelige Danmarkskanon. Du kan stemme på flere forskellige værdier, men du kan ikke stemme på den samme værdi flere gange.

Afstemningen slutter den 22. november. Den 12. december 2016 afslører Kulturminister Bertel Haarder, hvilke samfundsværdier befolkningen har fundet vigtigst for fremtidens samfund og som derfor vil udgøre den endelige Danmarkskanon.


Få mere at vide hos projektleder Vibeke Elizabeth Mygind, bibvm@horsens.dk, tlf. 7629 2474