Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
25 kr.
Målgruppe
For alle
Foredrag & Underholdning

Præstegårdsstien – en lokal motions- og oplevelsessti. Niels Povlsgaard fortæller om projektet.

22.03.23
Præstegårdsstien ved Sneptrup Præstegård udenfor Tebstrup forener naturoplevelser med kulturformidling, og skaber en ny ramme om leg, læring og motion i naturen.

Projektet har været første skridt mod at åbne området omkring præstegården op, og gøre det tilgængeligt for alle. Derudover er stien et eksempel på, hvordan et lokalt, grønt partnerskab på tværs af kirken, skolen og det lokale foreningsliv har skabt et nyt fællesskab, som sætter en ny dagsorden for naturgenopretning, klimatilpasning og bæredygtighed.  

Om Niels Povlsgaard: Arkitekt ved en landskabstegnestue, har tidligere arbejdet som projektleder vedr. udviklingen af Hærvejen, og været formand for Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd, som varetager Sneptrup Præstegård.