Om dette arrangement

Bibliotek
Tid
19:00 - 20:30
Pris
0 Kr
Lokalitet
Danmark
Arrangementer for voksne

Konventionelt landbrug

05.09.18
- med plads til naturen

Jacob Nørgaard Larsen vil med ord og billeder fortælle om, hvordan de på Julianelyst forsøger at kombinere det, at dyrke moderne konventionelt landbrug, med at skabe liv i markerne med tiltag, der er målrettet arter tilknyttet det åbne land. Det bliver en aktuel snak om at give plads til natur i agerlandet uden forventning om at få noget til gengæld - andet end oplevelser.