Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
50 kr.
Målgruppe
For voksne
Arrangementer for voksne

Foredrag "Dagligt liv i et topsikret fængsel"

22.03.21
I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!

Dagligt liv i et topsikret fængsel.
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan man opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden?

Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har været sognepræst 1980-1998 i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads, 1998-2011 ved Vor Frue Kirke i Aarhus og 2011-2020 fængselspræst i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Tags