EU formandskabet

eu2012-logo EU formandskabets logo

EU-formandskab 2012

Medlemsstaterne i EU skiftes til at være formænd for Ministerrådet i et halvt år ad gangen. I 2012 er det syvende gang, at Danmark har formandskabet, siden medlemskabet af EF i 1973, og i april-juni kommer det til at foregå i Horsens med en lang række arrangementer til følge.

Med positionen følger ansvaret for at lede og tilrettelægge samarbejdet mellem de 27 EU-landes regeringer. I det halve år kommer Danmark til at sætte dagsordenen – som en del af et trioformandskab med Polen og Cypern. Du kan læse programmet for det danske formandskab i denne pdf-fil.

I denne video fortæller Europaminister, Nicolai Wammen, formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen, medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt og EU-ekspert, Rebecca Adler-Nissen om, hvad det danske EU-formandskab går ud på.

Her på siden kan du følge kalenderen over konferencer og møder, mens formandskabet er i Horsens.

Ønsker du at vide om om EU og Danmarks rolle i 2012, er der den officielle hjemmeside eu2012.dk og EU-Oplysningens temasider, der byder på righoldige oplysninger. Sidstnævnte har også lavet denne hurtige guide til EU og det danske formandskab.

Bøger og ressourcer

EU-Formandskabet 2012

 

I 2007 – på topmødet i Lissabon – vedtog medlemslandene af EU den nye traktat for samarbejdet. Den forrige traktat var fra 2001, og siden da var medlemstallet steget fra 15 til 27 lande, så den nye traktat skulle ændre EU opbygning til bedre at forholde sig til disse forhold.

Lissabon-traktaten blev endeligt vedtaget i 2009 og er nu grundlaget for EU-samarbejdet. Man kan læse mere om dens historie og baggrund hos EU-Oplysningen. Dertil har biblioteket flere bøger, som præsenterer Den Europæiske Union, og hvordan samarbejdet foregår – her får du et udvalg.

Om EU

 

Grundbogen
32.79
Nedergaard, Peter
Hvordan fungerer Den Europæiske Union? : en grundbog om EU efter Lissabon-traktaten
Columbus, 2010. 149 sider
Den gode, brede introduktion til emnet.

EU’s lande
41
European kaleidoscope / redaktører: Rina Valeur Rasmussen, Nanna Kathrine Pedersen.
Europabevægelsen, 2009
Beskrivelser af de enkelte EU-landes befolkning, religion og historie, samt en præsentation af resultatet af en paneuropæisk fotokonkurrence, hvor befolkningerne i de 27 EU-lande har taget fotos under overskrifterne “mit land”, “mit lands historie”, “mit lands fremtid” og “portræt”
Bogen er også online hos EU-bevægelsen (pdf)

Eu som organisation
32.792
Nedergaard, Peter
Organiseringen af Den Europæiske Union : bureaukrater og institutioner: EU-forvaltningens effektivitet og legitimitet : et dansk perspektiv
Handelshøjskolens Forlag, 2005. 504 sider

Den nødvendige høflighed
39.6
Håndbog i høflighed : kulturelle koder i 11 EU-lande / redigeret af Ulla Gjedde Palmgren.
Multivers, 335 sider
Med afsæt i et portræt af landets specifikke træk og egen selvforståelse gives der brugbare råd til, hvordan man tager kontakt til en udenlandsk virksomhed, forbereder det professionelle møde og begår sig i det sociale liv

EU og finanskrisen
33.2665
Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen / redaktør: Rina Valeur Rasmussen.
Den Danske Europabevægelses tænketank Ja til Europa, 2009. 59 sider
Indhold: Claus Hjort Frederiksen: Eurosamarbejdet og økonomisk-politiske svar på den internationale krise. Poul Nyrup Rasmussen: Der er brug for bedre regulering af finansmarkedet og massive investeringer i Europa. Claus Vastrup: Euroen, finanskrisen og de finansielle markeder. Niels Blomgren-Hansen: Euroen – mere nødvendig end nogensinde. Jesper Jespersen: Er fastkurspolitikken blevet et dogme i dansk politik? Henriette Søltoft: Euroen og erhvervslivet. Anne Marie Damgaard: Euroen styrker regionalt samarbejde og vækst. Jørgen A. Horwitz: Finanskrisen aktualiserer dansk deltagelse i euroen. Jan Høst Schmidt: Finanskrisen og EU’s handlingsplan
Bogen er også online hos EU-bevægelsen (pdf)

LISSABON-TRAKTATEN

 

Traktaten og juraen
32.79
Lissabontraktaten : sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag
Folketingets EU-Oplysning, 2008. 491 sider
Indeholder Lissabontraktaten sammenskrevet med EU’s gældende traktatgrundlag, og de vigtigste protokoller og erklæringer er optrykt

Traktaten for almindelige dødelige
32.79
Friis Christensen, Jørgen
Lissabon-traktaten på hverdagsdansk
Jurist- og Økonomforbundet, 2010. 136 sider
En sammenskrevet og bearbejdet udgave af Lissabontraktaten der ændrer de nuværende EU- og EF-traktater uden at erstatte dem. Den giver EU det retsgrundlag og de redskaber, der skal til for at tage fremtidige udfordringer op og imødekomme borgernes krav

Juraen bag EU
34.1
Rasmussen, Hjalte
EU-ret i grundtræk : grundlove, institutioner og lovgivere i EU og Danmark
Samfundslitteratur, 2008. 253 sider
Indhold: EU-institutionerne og deres roller ; Om lovgivning, grundlæggende rettigheder og retsgrundsætninger ; De forfatningsgivende processer i EU : en kritisk vurdering ; Den danske grundlov og folkeafstemningerne i EU-retlig belysning

Den alternative Lissabon-traktat
32.79
Bonde, Jens-Peter
Fra forfatning til Lissabon
EUDemokraterne, 2007. 109 sider
Gennemgang af Lissabon-traktaten samt af konsekvenserne af den. Derudover beretning om spillet for at undgå folkeafstemning og endelig et forslag til at alternativ aftale for et europæiske samarbejde

EU’S HISTORIE

 

Før Lissabon-traktaten
32.79
Europas stemmer : 15 EU-lande og forfatningstraktaten / Anders Samuelsen, red.
Gyldendal, 2005. 173 sider
Efter folkeafstemninger med forskelligt udfald gives en kort introduktion til 15 europæiske landes selvforståelse i forhold til Den Europæiske Union, hvor politiske analytikere fra de respektive lande søger at indkredse forfatningstraktatens – og dermed EU’s – krise

34.1
Werner, Jakob
Ombudsmand i Europa : håndbog og historie
Ajour, 2005. 157 sider
Indhold: EU-ombudsmanden i aktion ; Jacob Söderman, den første europæiske ombudsmand ; EU-ombudsmanden som institution ; Reglerne om aktindsigt i EU-dokumenter ; Adgang til EU-dokumenter i praksis ; Andre klagesager

90.1
Mit Europa : mangfoldigheden i fællesskabet / redigeret af Per Milner
Torkil Morsing og Knud Overø
Lindhardt og Ringhof, 2003. 197 sider
Et billede af Danmark og det europæiske fællesskab vi er en del af, tegnet af danske kunstnere, diplomater og erhvervsfolk bosat i andre EU-lande samt af herboende EU-borgere med anden baggrund end dansk

Kritikernes historie
32.7956
Helin, David
Om Folkebevægelsen mod EU’s historie 1972-2001
Folkebevægelsen mod EU, 2004. 67 sider
Om Folkebevægelsens syn på EF/EU samt organisationens aktiviteter, især i forbindelse med de folkeafstemninger og parlamentsvalg, der har været afholdt gennem årene

POLITIKERNE

 

En del danske politikere har arbejdet i EU – her er en samling af biografier, der også går bag scenerne på arbejdet både i dansk politik og i Den Europæiske Union.

99.4 Bjerregaard, Ritt
Detlefsen, Louise
Ritt Bjerregaard : en biografi om kvinden og politikeren
Borgen, 1997. 432 sider
Portræt af personen og politikeren Ritt Bjerregaard (f. 1941) – fra opvæksten i arbejderkvarteret på Vesterbro over den politiske karriere i Socialdemokratiet til posten som EU-kommissær i Bruxelles

99.4 Blak, Freddy
Blak, Freddy
Blak out
Ekstra Bladet, 2002. 235 sider
Socialdemokraten Freddy Blak (f. 1945) fortæller om sit liv og sin karriere i Europa-Parlamentet og i Budgetkontroludvalget og om eksklusionen fra Socialdemokratiet i 2001 samt om de mennesker, der har ledet partiet på godt og ondt

99.4 Camre, Mogens
Camre, Mogens
Knus tyrannerne : erindringer
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2011. 411 sider
Mogens Camres (f. 1936) erindringer især fra tiden som folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti

99.4 Ellemann-Jensen, Uffe
Ellemann-Jensen, Uffe
Vejen, jeg valgte : ti mands minde-foredrag på Vartov
Gyldendal, 2008. 303 sider
Uffe Ellemann-Jensen (f. 1941) beskriver sin opvækst, indtræden i politik og de politiske indlandske og udenlandske begivenheder som har haft betydning for Danmarks og Europas udvikling

99.4 Gyldenkilde, Lilli
Gyldenkilde, Lilli
Tanker ved et køkkenbord
Møntergården, 1999. 191 sider
Personlige erindringer af det tidligere medlem af folketinget for SF (f. 1936), hvori hun gør status over sit politiske arbejde herunder et indblik i bagsiden af Christiansborg og EU, kommenterer skævvridningen af samfundet og ud fra personlige oplevelser med sin kræftsygdom giver hun bl.a. hospitalsvæsenet en opsang

99.4 Jelved, Marianne
Jelved, Marianne
Alt har sin pris
Aschehoug, 2000. 235 sider
Politikeren Marianne Jelved (f. 1943) beretter om sit liv og karriere, og hun giver et bud på nogle af sine visioner for Danmark og for det europæiske samarbejde

99.4 Krag, J. O.
Lidegaard, Bo
Jens Otto Krag, bind 1 : 1914-1961. 750 sider
Jens Otto Krag, bind 2 : 1962-1978. 838 sider
Gyldendal, 2001-2002.
På baggrund af bl.a. hidtidigt båndlagte personlige dagbøger tegnes et portræt af den socialdemokratiske politiker og statsminister Jens Otto Krag (1914-1978) samt af de år, hvor han øvede afgørende indflydelse på opbygningen af den danske velfærdsstat og på Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde

99.4 Lund, Torben
Lund, Torben
Hjertesager : i og uden for politik
Gyldendal, 2006. 273 sider
Den tidligere sundhedsminister og EU-parlamentariker for socialdemokratiet (f. 1950) beretter om sit private liv og tiden i dansk politik herunder om idealer og sager, der er værd at kæmpe for – og om brodermord og politiske rævekager

99.4 Nielson Poul
Nielson, Poul
En hel Nielson
Sohn, 2011. 515 sider
Politisk erindringsbog af tidligere minister og EU-kommissær Poul Nielson (f. 1943). Især med vægt på hans store arbejde med dansk energipolitik

FIND MERE PÅ NETTET

 

Biblioteket giver adgang til flere databaser og e-bogssamlinger, hvor du kan læse mere om EU. . Du skal bruge dit lånernummer og din PIN-kode for at komme ind på siderne. Find den komplette liste på horsensbibliotek.dk/fjernadgang

Europa World Plus
Har du brug for et opdateret og detaljeret overblik over et bestemt land? I Europa World Plus er der samfundsfaglige og økonomiske oplysninger om landet, statistik samt et par sider om landets nyere historie.

MasterFile Premier (EBSCOhost Research Databases)
Find artikler på engelsk fra populære tidsskrifter som ”Newsweek”, ”National Geographic”, The Economist” og ”Rolling Stone” og mere videnskabelige fra fx ”The Lancet”.

Student Resources in Context
Find artikler indenfor hovedområderne historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m. Der er adgang til mere end 8 millioner artikler plus primærkilder, podcasts, videoklip og andet.

Ebrary
Online adgang til mere end 10.000 bøger på engelsk om vidt forskellige emner, f.eks. økonomi, sociologi, politologi, pædagogik, arkæologi og historie.

Global Issues in Context
En base, der samler oplysninger om alle de sager, der har indflydelse globalt. Et godt sted at få samlet en lang række forskellige ressourcer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>